Home Search Countries Albums

Loko Lyrics


Na ta nongèlè na oa pula mba aa
Na ta nongèlè na éé oa wasa mba 
Na ta nongèlè na oa dubè mba 
Na ta nongèlè na éé oa pula mba aa
Na ta nongèlè na oa pula mba aa
Na ta nongèlè na éé oa wasa mba 
Na ta nongèlè na oa dubè mba 
Na ta nongèlè na éé oa tôndô mba aa
Na ta nongèlè na oa pula mba aa
Na ta nongèlè na éé oa wasa mba 
Na ta nongèlè na oa dubè mba 
Na ta nongèlè na éé oa sontan mba aa
Ya sô esèlè éyayé éé, nôngô jangamènè éé
Mbana biya sô esèlè éyayé éé, nôngô jangamènè éé 
Na ta nongèlè na oa pula mba aa
Na ta nongèlè na éé oa wasa mba 
Na ta nongèlè na oa dubè mba 
Na ta nongèlè na éé oa sontan mba aa
Di loko o tondi nô o joka éé
Maloko o tôndi nô o  nukwa wa
Di loko o tondi nô o joka di mendè nde daméya wamènè 
Aahh di mende nde daméya wamènè 
 
Di loko o tondi nô o joka éé
Maloko o tôndi nô o nukwa wa
Di loko o tondi nô o joka, di mendè nde daméya wamènè 
Aahh di mende nde daméya wamènè  
Loko o tôndi nô joka é, wé pè wè
Ahi yowo éé ooh ohh
Loko o tôndi nô joka é, wé pè wè
Ndol’am’i  owo éé ooh ohh
Loko o tôndi nô joka é, wé pè wè
Ahi yowo éé ooh ohh
Loko o tôndi nô joka é, wé pè wè
Ndol’am’i  owo éé ooh ohh
Di loko o tondi nô joka éé
Maloko o tôndi no nukwa wa
Di loko o tondi nô o joka di mendè nde daméya wamènè 
Aohh di mende nde daméya wamènè  
Loko o tôndi nô joka é, wé pè wè
Ahoo yowo éé ooh ohh
Loko o tôndi nô  é wé pè wè
Aohh  owo éé ooh ohh
Loko o tôndi nô  é wé pè wè
Ahi yowo éé ooh ohh
Loko o tôndi nô  é wé pè wè
Ahooo owo éé ooh ohh
Di loko o tondi nô joka éé
Loko o tôndi nojokaa wa
Di loko o tondi nô o joka, di mendè nde daméya wamènè 
Aohéé di mende nde daméya wamènè  
Di mende nde daméya wamènè  èè
Di mende nde daméya wamènè  èè
Loko o tôndi nô éé wé pè wè 
Sangwa mabiyé ooh oh 
Ohh loko o tondî nô éé, wé pè wè wé wè ééé
Sangwa mabiyé ooh oh 
Di loko o tôndi nô éé, wé pè wè éé wé éé
Nyangwa mabiyè oh oh 
Loko loko loko lôngô éé, wé sô ndé wè èèh
Nyangwa mabiyè oh oh 
Ah oh éé, ndol’ami oh éé oh
Loko o tôndi nô éé oh 
Ndol’ami ooh éé ohh oh
Di loko o tondi nô joka éé aho ooh
Di loko o tôndi nô nukwa éé
Di loko o tondi nô joka éé ahoo 
Loko o tôndi nô éé, di méndè nde daméya wamènè éé
Aho oohh aoh  éé ooh oh
Aho oohhaoh  éé ooh oh
Aho oohhaoh  éé ooh oh
Di loko o tondi nô joka éé ahoo
Mangando o tôndi nô nukwa wa aa
Di loko o tôndi nô éé di mende nde daméya wamènè wamènè éé ooh oh
 aho oohh aoh  éé
Oh oh aho éé 
Oh oh , oh oh, oh, oh…

Enjoy Synced Lyrics With Our Mobile App

Download on Google PlayGet it on App Store

WATCH VIDEO

ABOUT THIS SONG


Release Year : 0


Album : Loko (Single)


Added By : Olivier Charly

SEE ALSO

AUTHOR

GRACE DECCA

Cameroon

...

YOU MAY ALSO LIKE